Woensdag 13 November 2019 - 11:00   I   Foto: Photonews  I   Bron: Het Laatste Nieuws/De Standaard  I   door Redactie

Opnieuw massale asielaanvragen in ons land, chaos dreigt: "Het hele systeem staat onder druk"

Opnieuw massale asielaanvragen in ons land, chaos dreigt:

2.925 mensen hebben in oktober asiel aangevraagd in ons land. Dat is het hoogste aantal sinds de vluchtelingencrisis in 2015. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) waarschuwt in De Standaard er zelfs voor dat het hele “asielsysteem onder druk dreigt te komen”.

Tijdens het hoogtepunt van de asielcrisis in 2015 vroegen maandelijks meer dan 5.000 mensen asiel aan. Dat aantal daalde fors, naar gemiddeld 1.600 aanvragen per maand. Intussen is dat echter weer gestegen naar bijna 3.000, zo melden De Standaard en Het Laatste Nieuws.

Het gaat vooral om inwoners uit Afghanistan, Syrië, El Salvador, Eritrea en Irak. Commissaris-generaal Dirk Van den Bulck van het CGVS maakt zich zorgen. “Als deze stijging aanhoudt, dreigen we in een situatie te belanden waarin we de asieldossiers niet meer behoorlijk kunnen beheren. Dan dreigt het hele systeem onder druk te staan”, zegt hij in De Standaard.

Extra bedden

Ook Fedasil, verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers, luidt de alarmbel. “De meeste opvangstructuren hebben momenteel een bezettingsgraad van 100 procent bereikt of overschreden”, klinkt het daar. Fedasil is dringend op zoek naar 1.000 extra bedden tegen het einde van het jaar.

Wat is jouw mening?

TAGS  I  Asielaanvragen  I  Fedasil  I  n365