Maandag 20 Januari 2020 - 18:00   I   Foto: Photonews  I   Bron: De Standaard  I   door Redactie

Vlaamse regering stort VRT in totale chaos: “Een doelbewuste strategie om de VRT te verzwakken”

Vanochtend raakte het nieuws bekend dat Paul Lembrechts, de CEO van de VRT, ontslagen wordt door de Vlaamse regering. Dit lokt heel wat kritische reacties uit.

Vlaamse regering stort VRT in totale chaos: “Een doelbewuste strategie om de VRT te verzwakken”

"Hij heeft zich ondubbelzinnig geëngageerd om de toekomst van de VRT te beschermen tegen de massale besparingen die de Vlaamse regering ons wil opleggen”, reageert het Personeelsfront van de VRT en de vakbonden ACOD, ACV en VSOA in een persbericht. Ze verwerpen hiermee het ontslag van Lembrechts.

“De reactie van de Vlaamse regering is hem te ontslaan. Dat is voor ons onaanvaardbaar. Nu donderdag 23 januari beginnen, met de hoorzittingen in het Vlaams Parlement, de onderhandelingen voor een nieuwe beheersovereenkomst. Net op dit moment beslist de regering om de VRT te onthoofden."

Paniekvoetbal

Volgens Vlaams parlementslid Katia Segers (SP.A) lost het ontslag de interne onrust bij de VRT niet op. “De beslissing van de Vlaamse regering stort de VRT in chaos. Is dit paniekvoetbal van de Vlaamse regering of een doelbewuste strategie om de VRT te verzwakken”, klinkt het in De Standaard.

Het ontslag van Paul Lembrechts komt er na een conflict met directeur Media & Productie Peter Claes. Lembrechts vroeg zijn ontslag, de raad van bestuur volgde hem daar niet in. Die vertrouwensbreuk legde het hele directiecomité lam. Segers laat weten dat heel het directiecomité zich – Claes uitgezonderd – achter Lembrechts had geschaard.

Wat is jouw mening?

TAGS  I  VRT  I  regering  I  Katia Segers  I  Paul Lembrechts