Donderdag 27 Februari 2020 - 15:00   I   Foto: Photonews  I   Bron: Humo  I   door Redactie

Theo Francken haalt zwaar uit naar Maggie De Block: “De leugens die ze over mij heeft verteld, ben ik nog niet vergeten”

Theo Francken haalt zwaar uit naar Maggie De Block: “De leugens die ze over mij heeft verteld, ben ik nog niet vergeten”

Het was de laatste tijd opvallend rustig rond Theo Francken (N-VA). Met eventuele verkiezingen in het vooruitzicht laat de voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie weer van zich horen.

In een interview met weekblad Humo komt Francken nog eens terug op het migratieprobleem. Dat is volgens hem nog steeds niet onder controle. “Totaal niet”, zegt hij. “Toen Maggie De Block het departement Asiel en Migratie van mij overnam, zei ze dat ze niets dan chaos had aangetroffen. Dat is een leugen die ik nog niet ben vergeten: vraag maar eens bij de asieldiensten hoe groot de chaos nú is."

“De achterstand is schrijnend”, vervolgt hij. “Op een toeristenvisum moet je négen maanden wachten. Veel mensen die naar België komen, worden zelfs niet meer gescreend, omdat de dienst in het werk verzuipt."

Morele superioriteit

In het najaar van 2018 stelde Francken een quotum in van maximaal 50 asielaanvragen per dag. Maggie De Block schafte dat quotum af, omdat het onwettig was. “Ze wilde haar morele superioriteit tonen, maar ze doet nu zelf onwettige dingen", stelt Francken.

“Recent werd ze veroordeeld omdat ze weigert asielhoppers (mensen die in een ander land asiel al hebben aangevraagd) opvang te geven. Rechters verplichten haar om die mensen toch een bed, een bad en brood te geven, op straffe van dwangsommen. Er lopen nog zestig procedures, en ze zal die allemaal verliezen", luidt het bij het N-VA-kopstuk.

TAGS  I  Theo Francken  I  N-VA  I  Maggie De Block