Dinsdag 23 Juni 2020 - 18:23   I   door Redactie

"Bijzonder zorgwekkende" situatie voor sociale zekerheid, meer dan 100.000 jobs gaan verloren

De coronacrisis heeft de Belgische overheidsfinanciën nog kwetsbaarder gemaakt. Ons land stevent af op een historisch record, dat geraamd wordt op 47,5 miljard euro ofwel 11 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

De steunmaatregelen hebben al zo'n 15 miljard euro gekost. De situatie is volgens het Planbureau "bijzonder zorgwekkend". Volgens de voorspellingen van het Planbureau zal er tegen 2025 nog steeds een tekort van 26 miljard euro zijn.

Deze situatie is dan ook erg zorgwekkend voor de federale overheid en de sociale zekerheid. Er wordt in 2020 een krimp van 10,5 procent van de Belgische economie verwacht. Dat is de grootste krimp sinds de Tweede Wereldoorlog. Tegen midden 2022 zou de economische groei gaandeweg normaliseren.

Veel ontslagen

Het Planbureau voorspelt dit najaar ook grote jobverliezen door de crisis. 108.000 arbeidsplaatsen zullen verloren gaan. In 2022 zal de werkgelegenheid weer fors groeien, met 68.000 nieuwe jobs.

TAGS  I  Coronavirus