Maandag 13 Juli 2020 - 07:30   I   Foto: Photonews  I   door Redactie

Maggie De Block dreigt asielzoekers op te sluiten: "Dit moet stoppen"

Maggie De Block dreigt asielzoekers op te sluiten:

Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) wil een strengere aanpak voor asielzoekers die in België belanden en waar een ander Europees land verantwoordelijk voor is. Desnoods wil ze hen zelfs opsluiten.

Vorig jaar werden in ons land zo'n 11.882 zogenaamde Dublin-verzoeken ingediend. Dat zijn vragen aan een ander Europees land om zich te ontfermen over een asielzoeker die in België verblijft.

Zo is volgens het akkoord van Dublin ieder land verantwoordelijk voor een asielzoeker van wie het al een gezinslid als vluchteling erkende.

Bijna 4 op de 10 asielzoekers in ons land horen hier eigenlijk niet te zijn en is een ander land verantwoordelijk voor. Minister Maggie De Block wil dit aanpakken. 

"We moeten bescherming en opvang geven aan wie er echt nood aan heeft, maar we moeten wel hard optreden tegen wie er misbruik van probeert te maken", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Opsluiten

Om te beletten dat de Dubliners onder de radar verdwijnen, wil De Block ze desnoods opsluiten. De Dienst Vreemdelingenzaken zal daarvoor extra plaatsen voorzien in de gesloten centra.

"Die misbruiken van de asielprocedure leveren onze asieldiensten onnodige werklast op en leggen een te grote druk op ons opvangnetwerk. Dat moet stoppen", legt De Block uit.

Wat is jouw mening?

TAGS  I  Maggie De Block  I  Dubliners  I  asielzoekers