Woensdag 30 September 2020 - 15:30   I   Foto: Pixabay  I   door Redactie

12-jarige Thomas wordt het slachtoffer van ontzettend pijnlijke flater van Kind & Gezin

12-jarige Thomas wordt het slachtoffer van ontzettend pijnlijke flater van Kind & Gezin

Thomas is een 12-jarige jongen die geboren werd met cerebrale parese, een aantal hersenverlammingen waardoor hij in zijn leven van de ene operatiekamer naar de andere gestuurd wordt. Deze zomer viel plots het extra kindergeld weg en dat betekende een enorm financieel verschil voor het gezin.

Met de steun van zijn ouders, door een aantal zware operaties en met heel wat hulpstukken, probeert Thomas zo'n gewoon mogelijk leven te leiden. Zijn handen kan hij maar beperkt gebruiken en ook lang stappen is moeilijk."Meer dan 10 minuten wandelen, lukt momenteel niet," zegt Thomas op Radio 2. "Dat doet zoveel pijn dat ik dan moet gaan zitten, maar ook dat doet pijn. Gelukkig kan ik gamen om de aandacht dan even af te leiden."

"Thomas heeft de voorbije jaren al heel wat operaties doorstaan, in de hoop dat hij zich wel zal kunnen beredderen in de toekomst en langer zal kunnen wandelen, hij is gelukkig een echte doorzetter”, klinkt het bij papa Andy. Ook al heeft Thomas een handicap, toch was hij de voorbije zomer plots zijn erkenning kwijt.

Kind & Gezin

"Ik heb een aanvraag gedaan bij de RVA voor extra ouderschapsverlof in de coronacrisis, maar zij antwoorden dat er geen attest meer is dat zegt dat mijn zoon een handicap heeft," aldus Andy. Na veel heen en weer getelefoneer komt hij te weten dat het dossier van zijn zoon niet meer bij de federale overheidsdienst zit, maar bij Kind & Gezin.

Na tientallen mails en telefoons, krijgt Andy van Kind & Gezien te horen dat er geen dossier te vinden is van zijn zoon. De Christelijke Mutualiteit (CM) zet mee zijn schouders onder het dossier en komt inderdaad te weten dat er een probleem is. De zorgtoeslag is intussen een Vlaamse bevoegdheid en sinds 2019 worden de dossiers overgezet van de Federale overheidsdienst naar de dienst Opgroeien in Vlaanderen. Bij de overdracht van die dossiers, zijn er blijkbaar een aantal dossiers vast komen te zitten.

2.000 euro per maand

"Voor ons gezin is dat een serieus financieel verschil," zegt Andy. "De zorgtoeslag is zo'n 1000 euro per jaar, maar op basis van die erkenning is mijn loonbrief ook anders en hebben we recht op het sociaal tarief bij nutsbedrijven. Alles samen gaat het dan toch over 1.500 tot 2.000 euro per maand."

Kind & Gezin reageerde al en heeft de fout intussen rechtgezet. "We betreuren het dat deze ouders extra zorgen hadden, bovenop de zorgen voor hun zoon," benadrukt Kind & Gezin. "De zorgtoeslag is er net om hen te ondersteunen en nu heeft het hen zoveel meer tijd en zorg gekost. Dat is niet de bedoeling. De foutgelopen overzetting heeft heel veel energie en tijd van hen gevraagd". De ouders van Thomas ontvangen intussen opnieuw de zorgbijslag waarop ze recht hebben."

Wat is jouw mening?

TAGS  I  Kind & Gezin