Zondag 29 November 2020 - 12:00   I   door Redactie

Geruchten kloppen niet: Prostitutie is momenteel niet toegestaan in ons land

Geruchten kloppen niet: Prostitutie is momenteel niet toegestaan in ons land

Op sociale media duikt voortdurend het bericht op dat prostitutie is toegelaten in het Brusselse gewest. Dat blijkt echter niet te kloppen.

Het tijdelijke verbod op prostitutie dat de stad Brussel had afgekondigd, werd geschorst door de Raad van State. Eind oktober besliste het Brusselse Gewest dan om prostitutie te verbieden op haar grondgebied.

Begin deze maand kondigde de federale regering een verbod aan op niet-medische contactberoepen. Daardoor werd het Brusselse verbod aangepast, omdat prostitutie automatisch verboden was door de federale maatregelen.

Wat is jouw mening?

TAGS  I  Prostitutie