Dinsdag 1 December 2020 - 08:00   I   Foto: Photonews  I   door Redactie

Steven Van Gucht doet belangrijke oproep: "Doe dat vooral niet"

Steven Van Gucht doet belangrijke oproep:

Viroloog Steven Van Gucht waarschuwt voor zelftests die checken of je besmet bent met het coronavirus. Die zijn niet betrouwbaar en in Europa kan je ze niet legaal verkrijgen.

Met die zelftests kan je zelf constateren of je besmet bent met Covid-19. Je moet zelf een staal afnemen en de gegevens ervan interpreteren. Van Gucht waarschuwt dat de instructies zeer nauwgezet moeten opgevolgd worden.

Als je bijvoorbeeld te vroeg het resultaat afleest, kan je een foute conclusie trekken. "Dit kan een vals gevoel van veiligheid geven en daardoor de verspreiding van het virus in de hand werken. Maar het zou ook kunnen dat je je onnodig ongerust gaat maken bij een vals positief resultaat."

Zelftests op internet

"Het is nu eenmaal zo dat je het virus nog altijd het best kan opsporen wanneer een getrainde gezondheidsmedewerker het staal bij u afneemt. Bovendien circuleren op het internet veel zelftests die niet conform zijn. Goedgekeurde tests zijn te herkennen aan het label CE gevolgd door een code van vier cijfers. Staat er alleen CE, en géén code van vier cijfers, dan moet de test door een gezondheidswerker worden afgenomen", besluit Van Gucht.

Wat is jouw mening?

TAGS  I  Steven Van Gucht  I  coronavirus