Vrijdag 21 December 2018 - 15:08   I   Foto: Photonews  I   door Redactie

Antwerpen gaat met stadsmariniers werken

Antwerpen gaat met stadsmariniers werken

Bart De Wever heeft het bestuursakkoord onder de titel "De grote verbinding" in Antwerpen voorgesteld. N-VA, s.pa en Open Vld vormen de coalitie. Bedoeling is om van Antwerpen "de meest leefbare stad" te maken.

Het luik veiligheid is een belangrijk hoofdstuk. De nieuwe Antwerpse coalitie gaat werken met "stadsmariniers", naar het voorbeeld van Rotterdam. "Die vallen rechtstreeks onder de burgemeester, maar krijgen bevoegdheid en middelen om veiligheidsproblemen in wijken in kaart te brengen en op te lossen. Ze zijn empowered om andere diensten aan de tafel te brengen op een dwingende manier en integraal te werken in de wijken zelf." 

De nieuwe ploeg van de burgemeester wil ook een "beveiligde inrichting voor minderjarige misdaadplegers op eigen grondgebied, met het oog op curatie". (VRT NWS en Het Laatste Nieuws).

Jinnih Beels (sp.a) laat weten dat er praktijktests op de arbeids- en huurmarkt komen en ook dat de strijd tegen de dakloosheid wordt voortgezet. “We willen permanent onderdak voor daklozen.” Er komt ook een verplicht conformiteitsattest op de hele huurmarkt, te beginnen in de wijken waar de nood daaraan het grootst is. Dat was een belangrijk strijdpunt voor de socialisten om de woonkwaliteit te garanderen. Er wordt ook werk gemaakt van 5.000 nieuwe en vernieuwde sociale woningen."

Aan het hoofddoekenverbod wordt niet geraakt. Het neutraliteitsprincipe achter het loket blijft van kracht. “De dresscode blijft overeind”, antwoordt De Wever op een vraag van een journalist. “Wie front office werkt zal neutraal voorkomen en geen religieuze symbolen dragen.”

Het volledige bestuursakkoord kan je hier lezen...

Wat is jouw mening?

TAGS  I  Bart De Wever  I  Antwerpen