-->

Nieuwe auto's zijn slechter voor klimaat: "Je bent beter af met een diesel"

Nieuwe auto's zijn slechter voor klimaat:
Zaterdag 22 December 2018 - 12:27   I   Foto: Photonews   I   door Redactie

Nieuwe auto's waren het vorige jaar klimaatonvriendelijker dan het jaar voordoen. Dat is een gevolg van de ontdieseling, zo weet Het Nieuwsblad.

Uit de nieuwe CO2-referentiewaarden blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen door nieuwe auto's vorig jaar voor het eerst is toegenomen. Het cijfer steeg van 86 naar 88 gram per kilometer voor diesels, en van 105 naar 107 gram per kilometer voor wagens die op andere brandstoffen rijden. 

De stijging is een gevolg van de ontdieseling van het wagenpark, zo stelt Michel Martens, de directeur van de Febiac-studiedienst. De CO2-uitstoot stijgt als er meer benzinewagens verkocht worden.  Het beleid om diesel te ontmoedigen lijkt dus eerder een negatief effect te hebben op het klimaat.

“Als je wilt inzettten op het klimaat, ben je beter af met diesel. Als je luchtvervuiling belangrijk vindt, is benzine beter”, zegt Martens. “Al geldt die redenering niet langer voor de motoren van de allerlaatste generatie, die voldoen aan de euro 6 d-norm. Daarbij is er bijna geen verschil meer tussen diesel en benzine voor wat betreft luchtkwaliteit. Dus als je beide problemen zou willen aanpakken, slaat de balans door in het voordeel van diesel.”

De afgenomen klimaatvriendelijkheid van het wagenpark zal volgens Martens echter een tijdelijk fenomeen zijn.  “Het is een hobbel op de weg naar de lage-emissievoertuigen”. Zodra elektrische wagens, plug-in hybrides en waterstofvoertuigen meer in omloop komen, zal de CO2-waarde gaan dalen.

TAGS  I  Diesel