Maandag 24 December 2018 - 15:35   I   Foto: Photonews  I   door Redactie

"De kerstboodschap van koning Filip is gedurfder dan anders"

De kerstboodschap van koning Filip is dit jaar gedurfder dan anders. Dat zegt Dave Sinardet, professor politicologie aan de VUB.

"Zo’n kersttoespraak is een moeilijke evenwichtsoefening. Aan de ene kant moet de koning boven het politieke gewoel staan, hij moet behendig laveren tussen alle politieke valkuilen. Aan de andere kant moet hij toch een krachtige boodschap uitdragen, de toespraak mag niet dermate nietszeggend zijn dat ze totaal onopgemerkt voorbijgaat”, zegt Sinardet aan De Morgen. “In de zoektocht naar dat evenwicht is Filip in het verleden misschien wat te veel naar het tweede overgeheld. Dit jaar is het al iets gedurfder."

De koning stipte enkele maatschappelijke thema's aan, zoals ongelijkheid, armoede en klimaatverandering. "Het gaat om een aantal thema’s die impliciet verwijzen naar het straatprotest van de voorbije maanden, meer bepaald de gele hesjes en de klimaatmars. In die zin werpt hij zich op als vertolker van die bezorgdheden die leven bij mensen, en roept hij de politiek op om daaraan te werken”, duidt Sinardet.

Migratie

Op dat vlak gaat het volgens Sinardet om “de meest politieke kerstboodschap van koning Filip, samen met die van 2015, toen de kersttoespraak vlak na de aanslagen in Parijs kwam en Filip zei dat de meeste Belgen van buitenlandse afkomst onze waarden delen en dat men respect moet hebben voor diverse geloofsovertuigingen, maar strijden tegen fanatisme”.

“Maar over migratie, toch de aanleiding voor de val van de regering, zwijgt hij”, vervolgt de politicoloog. “Tenzij je zijn vermelding van onverdraagzaamheid in die zin interpreteert. De keuze voor die thema’s en niet voor andere is natuurlijk wel een politieke keuze."

Wat is jouw mening?

TAGS  I  Koning Filip  I  Dave Sinardet