Woensdag 17 Juli 2019 - 11:00   I   Foto: Photonews  I   Bron: Het Nieuwsblad  I   door Redactie

Einde van koning Filip? "Dit is onrechtvaardig"

Republikeinse activist Piet Wittevrongel vindt dat de monarchie in België omver moet gegooid worden. Hij vindt het onrechtvaardig.

Einde van koning Filip?

“Dat er in ons land een elite bestaat die vanaf z’n geboorte baadt in de privileges, stuit mij vandaag nog steeds tegen de borst”, zegt Wittevrongel in Dag Allemaal.

“De privileges van de koninklijke familie zijn wettelijk bepaald. Dat onrecht weiger ik te aanvaarden. Bovendien kosten die privileges enorm veel geld en betalen wij er allemaal aan mee.”

“De privileges van het koningshuis zijn in strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ik wilde samen met een fervente republikein klacht indienen, maar hij heeft zich teruggetrokken omdat hij vreesde dat het hem stemmen zou kosten. En alleen kan ik zo’n procedure niet betalen.”

Wat is jouw mening?

TAGS  I  Koningshuis  I  Piet Wittevrongel  I  n365  I  showbizz