Zaterdag 20 Juli 2019 - 16:45   I   Foto: Photonews  I   Bron: Het Laatste Nieuws  I   door Redactie

Koning Filip komt met ernstige waarschuwing: "Dit moet nu gebeuren"

Koning Filip heeft in zijn toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag zijn aandacht gericht op de regeringsvorming. Er moet volgens de koning zo snel mogelijk een nieuwe regering komen.

Koning Filip komt met ernstige waarschuwing:

“Ik heb begrip voor de beperkingen waar onze politieke leiders rekening mee moeten houden”, aldus Filip. “Maar de vele uitdagingen zijn van die aard, dat ze snel moeten worden aangepakt, met moed en vastberadenheid. En ze zijn zo met elkaar verweven, dat ze een intense samenwerking vergen, op alle niveaus.”

Het staatshoofd benadrukt ook het belan van een “open en waarachtige dialoog”. “In zaken als klimaat en werkgelegenheid, maar ook mobiliteit, energie, onderwijs en vorming, kunnen we pas efficiënter zijn als we open en oprecht met elkaar in gesprek gaan”, benadrukt hij.

Wat is jouw mening?

TAGS  I  Koning Filip  I  n365  I  showbizz