Zondag 21 Juli 2019 - 15:00   I   Foto: Photonews  I   Bron: Het Laatste Nieuws  I   door Redactie

Koning Filip neemt ingrijpend besluit door klimaatproblemen

Koning Filip denkt aan het milieu. Zo zal het kasteel en alle andere gebouwen op de site in Laken binnenkort verbrand worden met restwarmte van de verbrandingsoven in Neder-Over-Heembeek. Dat is al goed voor jaarlijks 2.700 ton minder CO2-uitstoot.

Koning Filip neemt ingrijpend besluit door klimaatproblemen

Nu worden het kasteel en de serres nog verwarmd door een klassieke installatie die op stookolie werkt. "Vier vijfde van de warmte die nodig is om de gebouwen te verwarmen, zal van de verbrandingsoven komen", zegt Tine Deckers van de Regie der Gebouwen aan Het Laatste Nieuws.

"Als het vriest, zal nog bijkomend verwarmd worden met stookolie, maar doel is om zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken."

Er wordt nog gezocht naar maatregelen om het kasteel energiezuiniger te maken. "Zoals de overschakeling van stookolie op aardgas of de plaatsing van condensatieketels", aldus Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen. "Daarvoor wordt dit najaar een studie opgestart."

Wat is jouw mening?

TAGS  I  Koning Filip  I  n365  I  showbizz