Maandag 12 Augustus 2019 - 12:17   I   Foto: Photonews  I   Bron: VRT NWS  I   door Redactie

De Wever heeft startnota klaar: Met deze voorstellen wil hij Vlaams Belang-kiezer paaien

N-VA heeft een inhoudelijke startnota overgemaakt aan CD&V en Open VLD. Die kan als basis dienen voor de onderhandelingen over de vorming van een nieuwe Vlaamse regering.

De Wever heeft startnota klaar: Met deze voorstellen wil hij Vlaams Belang-kiezer paaien

Men wil 120.000 Vlamingen aan extra jobs helpen. De werkzaamheidsgraad moet opgetrokken worden tot 80 procent in Vlaanderen. In 2018 lag de werkzaamheidsgraad op 74,8 procent.

Strenger migratiebeleid

De nadruk op van het akkoord ligt op asiel en migratie. De thema's waarmee Vlaams Belang gescoord heeft. "Wie aanspraak wil maken op de Vlaamse sociale bescherming en andere sociale voordelen, moet eerst vijf jaar ononderbroken, wettig en werkelijk in het land verbleven hebben en moet zich ten volle bekennen tot en inschakelen in onze Vlaamse gemeenschap", staat te lezen in de nota.

Nieuwkomers kunnen pas na zes maanden aanspraak maken op kinderbijslag. Wie een sociale woning wil huren, zal eerst een "middelentoets" moeten ondergaan om te kijken of hij of zij nog vastgoed bezit in het buitenland. Nieuwkomers zullen ook "burgerschapstest" moeten afleggen en "een Vlaamse participatie­verklaring" moeten ondertekenen. "Elke nieuwkomer met arbeidsperspectief is verplicht zich in te schrijven bij de VDAB", klinkt het ook. Met deze voorstellen moet de Vlaams Belang-kiezer ook bediend worden.

Woonbonus

De N-VA wil de woonbonus (het fiscaal voordeel als u een lening afsluit) afschaffen vanaf januari 2020. Daartegenover staat wel een verlaging van de registratierechten. De erfbelasting moet volledig wegvallen voor "langstlevende echtgenoten", "wettelijk samenwonenden" en "inwonende kinderen tot 18 jaar".

Hoofddoekenverbod

In het onderwijs moeten de eindtermen strenger worden en moeten er proeven komen op geregelde tijdstippen, over de onderwijsnetten heen. N-VA gaat in tegen de geest van de onderwijshervormingen van de voorbije jaren. Er moet volgens Bart De Wever ook een verbod komen op hoofddoeken, kruisjes en andere zichtbare tekens bij leerlingen en leerkrachten. Dat geldt ook voor mensen die in dienst zijn van de Vlaamse overheid en de gemeenten, die bijvoorbeeld achter de loketten zitten.

Klimaat

N-VA komt ook met enkele concrete klimaatvoorstellen. Zo moet er 10.000 hectare bos bijkomen tegen 2030. Duurzame vervoersmiddelen moeten de helft van alle vervoer uitmaken in Antwerpen en Gent.

Wat is jouw mening?

TAGS  I  Bart De Wever  I  N-VA  I  Vlaams Belang  I  n365