Dinsdag 17 September 2019 - 11:50   I   Bron: De Morgen  I   door Redactie

Theo Francken onder vuur genomen door Orde van Vlaamse Balies: "Hij heeft zijn werk niet naar behoren gedaan"

Theo Francken (N-VA) ligt onder vuur. De Orde van Vlaamse Balies reageert scherp op de Tweets die Francken de wereld instuurde.

Theo Francken onder vuur genomen door Orde van Vlaamse Balies:

De Orde van Vlaamse Balies stelt dat "de Raad van State alleen de wettelijkheid van een besluit onderzoekt, zodat het enige signaal kan zijn dat de voormalige staatssecretaris zijn werk niet behoorlijk heeft gedaan."

Maar het gaat nog verder: "Wie toetert dat advocaten die hun plicht doen 'handelaars in ijdele hoop' zijn, bewijst daarmee niets te begrijpen van de fundamenten van de rechtsstaat, tenzij hij zou willen aanvoeren dat België het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moet opzeggen en uit de Raad van Europa stappen."

Proceduremisbruiken

"De dag dat advocaten niet meer op onafhankelijke wijze de belangen van hun cliënten mogen verdedigen, is het ook gedaan met de rechtsstaat", besluit de Orde.

Theo Francken is allerminst opgezet over hoe de Orde van Vlaamse Balies reageert, zo blijkt uit een Tweet die hij de wereld instuurde.

Wat is jouw mening?

TAGS  I  Theo Francken  I  orde