Dinsdag 17 September 2019 - 18:34   I   Foto: Woordenboek Vlaamse Gebarentaal  I   Bron: Belga  I   door Redactie

Joodse Vereniging is woest om "racistische en vernederende" uitbeelding van het woord 'jood' in Vlaamse gebarentaal

De Europese Joodse Vereniging heeft een schrijven richting de Universiteit Gent gericht omtrent de manier waarop de onderwijsinstelling het woord 'jood' heeft opgenomen in het woordenboek Vlaamse Gebarentaal. Dat meldt Belga.

Joodse Vereniging is woest om

Het online woordenboek toont vijf mogelijke manieren om het woord 'jood' uit te beelden. "De eerste twee video's tonen de standaardwijze", schrijft Menachem Margolin, directeur van de Europese Joodse Vereniging. Deze video's tonen een man die over een denkbeeldige baard wrijft.

"De derde video, waarin pijpenkrullen worden uitgebeeld, is op het randje van aanvaardbaar", aldus Margolin. "De laatste twee video's, waarbij een gebarentolk een grote haakneus omlijnt, zijn eenvoudigweg racistisch en vernederend voor joden."

Onstaansgeschiedenis

De Universiteit van Gent wijst er tegen Belga op dat het woordenboek het resultaat is van lexicografisch onderzoek dat door het Vlaams Gebarencentrum is verricht. 

"In het woordenboek zijn ook gebaren opgenomen die ontstaan zijn toen bepaalde stereotypen nog gangbaar waren", aldus de UGent. "De onderzoekers nemen geen standpunt in over die gebaren, en vellen er geen oordeel over. Het woordenboek staat op de UGent-server omwille van zijn ontstaansgeschiedenis."

Wat is jouw mening?

TAGS  I  ugent  I  jood  I  vereniging